Hvepse

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Hvepse sæson: Vi har allerede opdaget det vores første hvepsebo her i Kalundborg (4400). Af ren nysgerrighed kunne jeg godt tænke mig at vide hvornår starter hvepse sæson? Hilsen Mikail

Mikail, Hvepse, Kalundborg (4400) Kære Mikail Tak for dit spørgsmål. Hvepse sæson: I april-maj kommer hvepse dronningen frem fra sit vinter-skjul. Kort tid efter begynder hvepse dronningen at bygge sit hvepsebo. Så hvepse sæsonen starter i løbet af april/maj. Dette passer meget godt med, at I nu har opdaget, at I har et hvepsebo i Kalundborg (4400). Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Jeg har først nu opdaget, at jeg har hvepse i mit hus i Roskilde (4000), da mit hus er gult. Det fik mig til at tænke på, om hvepsen egentlig bruger sine karakteristiske gul og sorte farve som kamuflage. Derfor er mit spørgsmål til Jer: Hvorfor er hvepsen gul og sort? Mvh Mette

Mette, Hvepse, Roskilde (4000) Kære Mette. Tak for dit spørgsmål. Hvepsen er gul og sort, da disse farver fungerer som advarselsfarver. På denne måde signalerer hvepsen til andre insekter, dyr og mennesker, at de ikke skal nærme sig hvepseboet eller hvepsen selv. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Jeg har opdaget at jeg har hvepse i mit hus her i Hillerød (3400). Efter at have søgt på nettet har jeg læst om alle mulige typer hvepse fra Indonesien og USA, som lyder temmelige farlige og i bogstaveligste forstand livstruende. På denne baggrund vil jeg høre, hvilke typer af hvepse vi har i Danmark? Hilsen Mads

Mads, Hvepse, Hillerød (3400) Kære Mads. Tak for dit spørgsmål. De to mest almindelige gedehamse (hvepse som du henviser til) i Danmark er ”almindelig gedehams” og ”tysk gedehams”. Arbejderne er omkring 1,5 cm. Tysk gedehams er lidt større og mere gul end den første. Men ellers ligner de hinanden meget i udseende og leve-vis. Deres reder er ofte under jorden. Men de bygger også under tage, på lofter og i udhuse. Man kan kende deres rede på dets hylster. Det er dannet af lag, der er lagt uden på hinanden som skæl eller tag-sten. De er ret aggressive insekter, og deres stik er meget ubehageligt. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Jeg har siddet her på hjemmesiden og læst folks indlæg og jeres svar. I har blandt andet svaret på hvor stort et hvepsebo kan blive. Det jeg godt kunne tænke mig at vide, er hvor stor en hveps i Danmark kan blive. Jeg synes nemlig selv, at jeg har oplevet en ret stor hveps i mit hus i Frederikssund (3600). Hilsen Mikkel

Mikkel, Hvepse, Frederikssund (3600) Kære Mikkel. Tak for dit spørgsmål. Den største hveps (gedehams) i Vest-europa kaldes stor gedehams. Den findes også i Danmark. Men den er ret sjælden. Måske er det sådan én du har været så (u)heldig at opleve ved dit hus i Frederikssund? Arbejderne kan blive op mod 2,5 cm og dronningen kan blive godt 3 cm. Den lever for det meste i skove. Her bygger den sit bo i hule træer. Den kan også bygge rede i fuglekasser og under jorden. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Goddag www.hvepsebo-fjernelse.dk Sidste år havde jeg en enlig hveps eller en såkaldt enlig gedehams her i mit rækkehus i Egedal (3660). I går læste jeg om en ny art hveps fra Indonisien. Det fik mig til at spekulere på hvor mange arter af enlige gedehamse, der findes i Danmark? MVH Pelle

Pelle, Hvepse, Egedal (3660) Kære Pelle. Tak for dit spørgsmål. Der findes ca. 20 arter af enlige gedehamse i Danmark. Enlige gedehamse er kendetegnet ved, at arten savner arbejdere og hunnen selv efter parringen tager hånd om afkommet. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Min nabo og jeg har begge haft hvepse, men min nabos hvepse så anderledes ud end mine. Hvor mange arter af hvepse eksisterer der i Danmark eller var det bare et unikt tilfælde jeg og min nabo oplevede her ude i Høje Taastrup (2630)? Venlig hilsen Bo

Bo, Hvepse, Høje Taastrup (2630) Kære Bo Tak for dit spørgsmål. Overfamilien gedehamse (betegnelse for de hvepse du spørger ind til) omfatter to familier: Vespidae og Eumenidae. De egentlige gedehamse kan med hensyn til levevis deles i to grupper. Til den ene hører arter, som lever i samfund med arbejdere og kønsdyr, såkaldte sociale gedehamse. Den anden gruppe omfatter arter, som savner arbejdere og hvor hunnen selv efter parringen tager hånd om afkommet; det er de såkaldte enlige gedehamse. Der er omkring 725 arter af sociale gedehamse. I Danmark kender man ni arter (nogle mener det er syv). De fleste arter lever i varme egne på den nordlige halv-kugle. Derudover findes der cirka 20 arter af enlige gedehamse i Danmark. På denne baggrund er det ikke utænkeligt, at I i Høje Taastrup har oplevet to forskellige arter. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Jeg går i 7. klasse på Nordvangsskolen i Glostrup (2600) og skal skrive en opgave om hvepse. Jeg vil høre, om det er rigtigt, at hvepsen er et såkaldt socialt insekt? Hilsen Martin

Martin, Hvepse, Glostrup (2600) Kære Martin Tak for dit spørgsmål. Du kan kende et socialt insekt ved at de samarbejder inden for en koloni om yngelpleje, sideløbende med arbejdsfordeling og overlapning mellem generationerne. Derfor er svaret på dit spørgsmål, at hvepse er et socialt insekt. Held om lykke med din opgave. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Forleden aften sad jeg herhjemme i Brøndby (2605) med nogle gode venner og quizzede spørgsmål. Et af spørgsmålene gik på hvilken orden inden for insekter hvepse tilhørte. Da jeg ikke selv kunne svare på spørgsmålet, vil jeg høre om I kan? VH Preben

Preben, Hvepse, Brøndby (2605) Kære Preben Tak for dit spørgsmål. Myrer, bier og gedehamse hører sammen med forskellige slags hvepse til den orden inden for insekterne, der kaldes de åre-vingede. Det er den tredje-største insekt-orden med over 100.000 arter. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Sidste sommer havde jeg hvepse på min grund i Albertslund (2620) og surfede på nettet for at finde ud af hvilken art det var. Men de mange forskellige informationer som man støder på har gjort, at jeg nu er blevet i tvivl om, hvad den rigtige betegnelse for hvepse rent faktisk er? Håber I kan gøre mig klogere på dette område. Hilsen Petter

Petter, Hvepse, Albertslund (2620) Kære Petter Tak for dit spørgsmål. Den rigtige betegnelse for de såkaldte hvepse som du havde på din grund i Albertslund (2620) er gedehamse. Mange kalder dem hvepse. Det er dog bedst at kalde dem gedehamse. For der findes mange andre hvepse end gedehamse. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Jeg har et hvepsebo og dermed flere hvepse i mit hus her i Solrød (2680). Min nabo påstår, at hvis larverne i et hvepsebo dør så dør selve hvepseboet også. Er det korrekt? Venlig hilsen Jannis

Jannis, Hvepsebo, Solrød (2680) Kære Jannis. Tak for dit spørgsmål. Det er korrekt, at hvepseboet uddør, hvis larverne ikke overlever. Dette hænger sammen med, at når larverne har fået føde, så afgiver de en dråbe fra nogle spytkirtler i hovedet. Disser dråber er nødvendige for overlevelse blandt hvepseboets hvepse. Den afgivende dråbe er livsnødvendig næring for hvepsen. Så hvis man fjerner all larver, vil samfundet gå i opløsning. Dronningen vil dø. Arbejderne vil forlade boet. Dråberne er en livsbetingelse for hvepseboet. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Jeg var én af de uheldige, som havde fået et hvepsebo på mit loft her i Furesø (2830). Efterfølgende har jeg dog undret mig over, hvordan hvepsen er i stand til at finde tilbage til hvepseboet. En hund bruger f.eks. sin lugtesans til at finde tilbage til sit hjem, men hvad gør hvepsen? Venlig hilsen Torben

Torben, Hvepsebo, Furesø (2830) Kære Torben. Tak for dit spørgsmål. For at hvepsen ikke farer vild, starter den med at flyve lidt rundt nær hvepseboet. Derved lærer den hvepseboets omgivelser at kende inden for en diameter af ca. ni meter. Når hvepsen er længere væk, orienterer den sig efter solen. På den måde kan hvepsen finde tilbage til hvepseboet. Smart ikke 🙂 Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Jeg har et hvepsebo med mange hvepse her i Vipperød (4390). Hvad skal temperaturen være før hveps dør? og gælder temperaturen for hele døgnet eller som eksempel at det har været en bestemt temperatur en nat? Mvh Neel

Neel, Hvepse bekæmpelse, Vipperød (4390). Når temperaturen kommer op på 50 grader vil et insekt dø i løbet af 1-24 timer. Bevæger temperaturen sig op på 60 grader vil et insekt dø inden for få minutter. Ved bekæmpelse af hvepsebo anbefaler vi kraftigt, at man holder sig fra ild og/eller brandfarlige væsker, da man let kan komme til at antænde andet end selve hvepseboet (f.eks. sig selv, bygningsdele osv.). Bekæmpelse af hvepsebo er ikke ufarligt og kan let gå galt, hvis man bliver angrebet af hvepsene (og i øvrigt står med ild og brandfarlige væsker i hænderne). Med venlig hilsen www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Jeg har opdaget et gammelt hvepsebo på mit loft i Rudersdal og vil i den forbindelse høre, om hvepsene bruger hvepseboet igen til næste sommer? Hilsen Niels

Niels, Hvepse bekæmpelse, Rudersdal (2840) Kære Niels. Tak for dit spørgsmål. Alle hvepseboer i Danmark er ét-årige. Hvis du har et gammelt hvepsebo, så vil hvepsene ikke bruge det igen, ligesom fugle bruger gamle reder. Et hvepsebo bliver grundlagt om foråret af en befrugtet dronning, der har overvintret. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Jeg har før haft et hvepsebo i mit rækkehus her i Køge. Da jeg ikke er specielt interesseret i, at dette skal gentage sig, vil jeg høre, hvem der er hvepsens fjender? Ser frem til Jeres svar Linda

Linda, Hvepse bekæmpelse, Køge (4600) Kære Linda. Tak for dit spørgsmål. I og med at vi har speciale i skadedyrsbekæmpelse af hvepse og hvepseboer, må jeg jo først og fremmest sige, at www.hvepsebo-fjernelse.dk er hvepsens fjende nr. 1 🙂 Derudover har hvepsen fjender i form af fugle, mus, insekter og edderkopper. Hvepsens værste fjender findes imidlertid i egne rækker. Det er snyltehvepsene. Snyltehvepsene snylter hos de hvepse, som du har stiftet bekendtskab med i Køge (4600). Denne hveps finder et hvepsebo og trænger forbi vagterne ind i hvepseboet og dræber hvepseboets dronning. Den nu fremmede dronning lægger æg i cellerne. Larverne fodres herefter af de oprindelige arbejdere. Men larverne udvikles til nye dronninger og hanner af den snyltende art. Der udvikles ingen arbejdere. Så efterhånden som de gamle arbejdere dør, går hvepseboet til grunde. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hejsa. Er det egentlig dufte der benyttes til at skræmme hvepsene væk, eller bliver de dræbt af kemikalier eller lignende – samtidig med at boet fjernes? God hjemmeside. Mvh Carsten P. i Måløv

Carsten, Hvepse bekæmpelse, Måløv (2760) Kære Carsten. Tak for dit spørgsmål. Når vi bekæmper hvepsene er det ikke duftene fra bekæmpelsesmidlet, som skræmmer hvepsene væk. Tværtimod kan dufte ofte tiltrække hvepsene. F.eks. vil en stærk parfume tiltrække hvepse. Ved vores bekæmpelse bruger vi et miljøgodkendt bekæmpelsesmiddel, som ikke indeholder kemikalier, der er farlige for mennesker eller husdyr. Til gengæld er bekæmpelsesmidlet skadelig for insekter (herunder hvepse naturligvis). I særlige tilfælde fjerner vi i bogstavligste forstand hvepseboet for kunden, men dette hører til sjældenhederne, da det til manges overraskelse ikke altid er den mest optimale bekæmpelsesmetode. Typsik vil den bedste løsning være at behandle hvepseboet med vores bekæmpelsesmiddel og lade det være et par dage. Herefter kan man trygt og sikkert fjerne hvepseboet, da alle hvepsene i hvepseboet er døde. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk

Hej www.hvepsebo-fjernelse.dk Jeg har tidligere haft hvepse i mit hus i Halsnæs (3310). De kan være temmelig aggressive og lidt for aktive :-). Skulle jeg komme i den situation at få hvepse igen i år, vil jeg høre, hvornår jeg bør få bekæmpet hvepseboet inden hvepsene bliver al for aktive. Derfor er mit spørgsmål: Hvilken tid på året er hvepsene mest aktive? Med venlig hilsen Lene

Lene, Hvepse bekæmpelse, Halsnæs (3310) Kære Lene. Tak for dit spørgsmål. I juli er travlheden størst for hvepsene. Så det vil være en god idé at få bekæmpet hvepsene inden juli måned. Men som altid er en tidlig bekæmpelse at foretrække, da hvepseboet dermed ikke når at vokse sig stort og dermed indeholde mange hvepse. Bedste hilsner www.hvepsebo-fjernelse.dk