Hvordan beskytter jeg mig mod hvepse?

– Sådan undgår du hvepse

Har du opdaget, at du har et hvepsebo og vil du undgå at blive stukket af hvepse, bør du omgå hvepsene med respekt og omtanke. Hvepsestik kan være meget smertefulde og farlige for helbredet.

Brodden som hvepse stikker med består af to sæt klinger, der kan bevæges frem og tilbage. Klingerne har så små modhager, at de ikke sætter sig fast i vores hud. Hvepse kan derfor stikke flere gange! Hvepse er aggressive og har en kraftig gift, der i opbygningen minder om slangegift. Mennesker, der er overfølsomme eller allergiske overfor stofferne i hvepsegiften, kan blive meget syge. Omkring 9.000 personer bliver årligt behandlet på skadestuerne i Danmark og 1-2 personer dør pga. stik fra hvepse.

Hvepse har ikke mange fjender. Det forstår man godt, hvis man har prøvet at blive stukket af hvepse. Hvepse bruger deres brod til at forsvare deres samfund mod fjender. De angriber genstande, der bevæger sig. Vil man undgå at blive stukket af en hveps, er det klogt at holde sig i ro. Man skal ikke løbe væk eller slå efter hvepsene. Er du nødsaget til at passere dit hvepsebo for at få adgang til din bolig, bør du gå roligt og forsigtigt forbi dit hvepsebo. Hvis vagterne ved indgangshullet til hvepseboet opfatter en potentiel fare, vil de bruge deres giftbrod som våben til at forsvare hvepseboets samfund med. De fleste mennesker vil opleve hvepsens stik som meget ubehageligt og smertefuldt, mens insekter, edderkopper og andre mindre dyr går lige i brædderne af hvepsens stik.

Den bedste beskyttelse mod hvepsens stik er selvfølgelig at få sit hvepsebo bekæmpet hurtigst muligt af fagfolk som os. Jo før, jo bedre, da et hvepsebo i løbet af sommeren kan indeholde flere tusinde hvepse. Desuden kan man som forebyggende bekæmpelse lukke adgangsveje, hvis det er muligt. F.eks. kan man reparere revner i murværk og opsætte insektnet mod hvepse med en maskeåbning på maksimum 2,25 mm. Dog må man ikke lukke hvepsenes adgangsveje ind til boligen, så længe hvepsene er aktive. Lukkes deres adgangsveje kan hvepsene gnave sig ind i boligen. Først når hvepsene er bekæmpet, kan man lukke adgangsveje ind til boligen.

Vidste du i øvrigt at hvepse er smittebærere, da de holder til på ådsler, i skraldespande og lignende steder. Hvepsen kan overføre salmonella til mennesker, som  kan medføre kroniske ledsmerter og være dødelig for ældre og svagelige. Desuden kan salmonella forårsage diarre, mavesmerter, feber, hovedpine, kvalme og opkastning.

Ring eller skriv for at bestille tid til din hvepsebo bekæmpelse

Hvepsestik – Hvad gør jeg?

Er du blevet stukket af hvepse og oplever du svimmelhed, kvalme eller åndedrætsbesvær anbefaler vi, at du straks tager kontakt til din læge eller nærmeste skadestue. Dernæst bør du tage kontakt til specialister som os, der kan bekæmpe dit hvepsebo med det samme.

Oplever du store eller markante hævelser efter hvepsestik, bør du ligeledes kontakte din læge eller vagtlægen. Din læge vil typisk udskrive medicin, som kan lindre din hævelse og udskrive pencilin for at undgå betændelse i området, hvor hvepsen har stukket dig.

Giften som hvepse sprøjter ind i huden kan du suge ud med en giftsuger. En giftsuger kan købes i dit lokale apotek. En anden fremgangsmåde er at behandle hvepsens stik med klorhexidin eller kløstillende midler såsom antihistamin-creme. Antihistamin-creme kan også købes i håndkøb på apoteket. Klik her for at finde dit lokale apotek.

Ring eller skriv for at få bekæmpet dit hvepsebo

Når hvepse stikker…?

Giftbrodden som hvepse stikker med er i forbindelse med nogle giftkirtler. Hvepsens gift går ud gennem kanalen i brodden og pumpes ind i såret. Giften indeholder forskellige stoffer. De får området omkring såret til at svulme op og smerte. Nogle mennesker er overfølsomme over for disse stoffer i hvepsens gift. For disse mennesker er det meget farligt at blive stukket af hvepse. De kan være så overfølsomme overfor hvepsens gift, at et enkelt stik kan være livstruende. Klik her hvis du vil læse mere om hvepsestik og hvad du selv kan gøre, hvis du er blevet stukket af en hveps.

Ring eller skriv til os for at slippe af med dine hvepse

Mere info om hvepse…

Størrelsen på et hvepsebo stiger gennem sommeren og antallet af hvepse stiger tilsvarende. Hvepseboet når dets fulde størrelse i efteråret og kan være lige så stor som en badebold, der indeholder flere tusind hvepse.

Hvepse er mere aggressive og meget pågående mod slutningen af sæsonen (sidst på sommeren). Derfor er en bekæmpelse af hvepse tidlig på foråret at foretrække fremfor en bekæmpelse sidst på sommeren. Ligeledes udgør det store antal hvepse i hvepseboet en forhøjet risiko for kraftige angreb og hvepsestik.

Ring eller skriv for at bestille tid til din hvepsebo bekæmpelse

Hjælp til at finde hvepseboet…

Forudsætningen for at en professionel kan bekæmpe hvepsene og hvepseboet er, at hvepsenes flyveindgang eller selve hvepseboet kan lokaliseres. Har hvepsene først etableret et hvepsebo i eller ved ens bolig, vil flyveindgangen eller selve hvepseboet være relativt let at lokalisere. Der vil være en jævn og konstant trafik fra hvepseboets arbejdere.

Når du først har lokaliseret hvepsenes flyveindgang og/eller selve hvepseboet kan en professionel bekæmpe hvepseboet. Såfremt du har svært ved at lokalisere hvepseboet, kan en professionel også gøre det for dig. Læs mere om hvepsebo bekæmpelse her.

Indhent din pris ved at ringe eller skrive til os

Forslag til, hvordan du finder et hvepsebo:

En hveps kan søge føde på op til en halv kilometer afstand væk fra hvepseboet. Placer mad (helst kød) på en synlig udendørs placering. Når hvepsen har lokaliseret maden, vil den flyve næsten i en lige linje tilbage til sit hvepsebo.

Hvepseboer er oftest etableret, hvor hvepsene er beskyttet fra fjender, og hvor der er lunt og tørt. Typiske steder du kan finde et hvepsebo er, under jorden, inde i støttemure, hule træer, bag stensætninger, i tagudhæng, på loftet, under tagelementer, bag huller i vægge/mure/nedbrudte fuger. Afhængig af hvilken type træ hvepsene har brugt til at opbygge hvepseboet med, vil hvepseboets farve oftest have en brun grålig nuance.

Ring eller skriv for at bestille tid til din hvepsebo bekæmpelse

Vigtigt at huske…

Omkring en ud af ti mennesker, der er stukket to eller flere gange bliver allergisk, hvilket betyder, at de vil opleve alvorlige reaktioner på eventuelle efterfølgende hvepsestik. Det anbefales kraftigt, at du ansætter eksperter til at bekæmpe eventuelle hvepseboer på din ejendom eller grund, da dette ikke er ufarligt.

Undgå hvepse i dagligdagen…

  • Lad ikke mad, drikke eller dyremad ligge udenfor.
  • Saml nedfalden frugt op fra græsplanen
  • Sørg for, at dine udendørs affaldsspande har tætsluttende låg.
  • Dæk maden til når I griller eller spiser i haven.
  • Drik ikke direkte fra en dåse eller flaske, når I er udenfor, da den kan indeholde en hveps.
  • Hvis du ser en hveps, skal du lade den være – den vil kun angribe, hvis den føler sig truet.

Har du først et hvepsebo på din grund eller i din bolig, kan ovenstående 6 punkter betragtes som symptombehandling. For at løse selve hvepse-problemet er det nødvendigt at få dit hvepsebo bekæmpet eller fjernet af en professionel.

Ring eller skriv for at få bekæmpet dit hvepsebo